Facebook Linkedin Google Plus Twitter Odwiedz nas na Facebooku
Polish

Rekrutuj z nami w Europie »

Menu

Polska Południowa – Potencjał Rozwoju Usług dla Biznesu

Sektor nowoczesnych usług biznesowych, w szczególności branże Shared Services Centers oraz Business Process Outsourcing i IT, jest obecnie jednym z najprężniej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Inwestorzy, lokując swoje centra w naszym kraju, tworzą nowe miejsca pracy. Każdego roku, od ponad dekady, przybywa ich, zarówno dla absolwentów, jak i wykwalifikowanych specjalistów oraz kadry zarządzającej. Blisko 40% miejsc pracy w tym obszarze w Europie Środkowo-Wschodniej zlokalizowanych jest właśnie na terenie naszego państwa. Daje nam to pozycję lidera wśród europejskich krajów, wyprzedzając inne kraje starego kontynentu. Dzieje się tak za sprawą kilku kluczowych miast, dzięki którym Polska jest uważana za atrakcyjną lokalizację dla nowych inwestorów. Możemy do nich z pewnością zaliczyć Kraków, Warszawę, czy Wrocław. To właśnie te miasta znalazły się na liście outsourcingowych destynacji Tholons 2014. Najwyżej spośród nich uplasował się Kraków, zajmując 9. miejsce.

 


Przyglądając się bliżej omawianemu sektorowi warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce funkcjonuje ponad 470 centrów usług biznesowych i IT. Obecnie w każdym centrum pracują średnio 273 osoby i, co najważniejsze, liczba ta stale wzrasta. Branża centrów usług w naszym kraju powiększa się średnio o 19,3 tys. miejsc pracy rocznie. Co ciekawe, praca w centrach zaczyna coraz bardziej dotyczyć nie tylko mieszkańców dużych miast i aglomeracji, ale również mniejszych miejscowości. To właśnie te lokalizacje zaczynają odgrywać poważniejszą rolę wśród inwestorów. Osoby zatrudnione w międzynarodowych korporacjach realizują procesy z wielu różnych dziedzin m.in.: księgowości, finansów, IT, badań i rozwoju, obsługi klientów, marketingu, zakupów, konsultingu oraz zarządzania zasobami ludzkimi.


W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie branżą centrów usług biznesowych i IT Advisory Group TEST Human Resources oraz Colliers International przygotowały raport dotyczący PolskiPołudniowej– Potencjał Rozwoju Usług dla Biznesu. W prezentowanym raporcie znalazły się kluczowe informacje dotyczące zarówno zasobów ludzkich, jak i kwestii związanych z rynkiem nieruchomości biurowych. Miasta, które zostały omówione to: Kraków, Wrocław, Katowice, Rzeszów i Kielce. W poszczególnych lokalizacjach przeanalizowano m.in. podaż istniejących oraz planowanych nieruchomości biurowych, stawki czynszu za powierzchnię biurową, liczbę studentów, absolwentów

i ich znajomość języków obcych.
 


Cały raport do pobrania w wersji polskiej i angielskiej dostępny jest na stronie: http://www.testhr.pl/pl/raport-potencjal,328,show,article.html

 
 

Dane do kontaktu: 
Anna Rodo – Koordynator ds. Marketingu i PR

 
Tel.: +48 12 350 56 39
 
e-mail: anna.rodo@testhr.pl    
 

www.testhr.pl