Facebook Linkedin Google Plus Twitter Odwiedz nas na Facebooku
Polish

Rekrutuj z nami w Europie »

Menu

Jak rozpoznać dobrego pracodawcę ?

Warto wyróżniać organizacje, które dyktują wysokie standardy, wyznaczają trendy, wyróżniają się nietuzinkowymi rozwiązaniami.

Certyfikat Jakości HR daje jasną informację dla kandydatów a także pracowników firmy, jakie jest oferowane środowisko pracy. Certyfikat THE BEST EMPLOYER AWARD to drogowskaz do najlepszych pracodawców, którzy świadomie, rzetelnie i konsekwentnie kreują swoją politykę HR w następujących obszarach:
• rekrutacja FAIR PLAY • przygotowane programy onboardingowe
• ambitne ścieżki talentowe gwarantujące rozwój pracowników
• dopasowaną do indywidualnych potrzeb pracowników
• programy szkoleniowe • uczciwa polityka zarządzania różnicą międzypokoleniową
• sprawiedliwe oceny okresowe i systemy feadbackowe
• spersonalizowane benefity pro pracownicze • atrakcyjne systemy motywacyjne i wynagrodzeń •
kreatywna i nietuzinkowa koncepcja wizerunkowa employer branding na rynku pracy.

Sprawdź czy dany pracodawca posiada Certyfikat Jakości HR!

Celem Certyfikatu Jakości HR – THE BEST EMPLOYER AWARD jest wystandaryzowanie procesów HR w firmie oraz zrzeszenie najlepszych pracodawców na rynku pracy, promowanie wysokich standardów zarządzania zasobami ludzkimi, zbudowanie silnej marki pracodawcy w oparciu o konkurencyjny wizerunek na rynku pracy.

Pracodawco! Wzmocnij swoją markę i wyróżnij się na rynku pracy.

Zapraszamy do kontaktu:
e: amusial@hrinstitute.pl
www.hrinstitute.pl