Facebook Linkedin Google Plus Twitter Odwiedz nas na Facebooku
Polish

Rekrutuj z nami w Europie »

Menu

BRAND BENEFIT. Nowa era benefitów.

Rynek benefitów rozrasta się z miesiąca na miesiąc, a karta MultiSport oraz prywatna opieka zdrowotna stały się standardem. Tego typu dodatki traktujemy jak normę. W odpowiedzi na potrzeby pracowników pracodawcy coraz bardziej kreatywnie podchodzą do tematu nagradzania oraz motywacji współpracowników. Firmy często gubią się już w gąszczu ofert, które otrzymują od dystrybutorów benefitów.

Jak wybrać najlepszy, dopasowany do odbiorcy, produkt? Pracownicy mają przecież różne zainteresowania, odmienne podejście do życia oraz pomysły na spędzanie czasu „po godzinach”. Jako ludzie bardzo różnimy się od siebie, jak więc wybrać benefit, który będzie odpowiadał każdemu? Warto odpowiedzieć sobie na pytanie. Co jest ważne przy wyborze pracy?

Z badań przeprowadzonych przez BRAND ACADEMY w 2019 wynika, iż decydującą rolę w motywowaniu talentów jest szacunek do wyrażanych wartości, akceptacja stylu życia i zrównoważony rozwój pracowników, którzy są dziś włączani w proces rozwoju całej organizacji i stają się jej ambasadorami.

Doskonałym rozwiązaniem benefitowym, który patrzy na pracownika holistycznie, bierze pod uwagę jego wartości, potrzebę rozwoju ale też stworzenie silnej marki jest program benefitowy CORPORATE BRAND A C A D E M Y. Proponowany przez BRAND ACADEMY benefit jest mocną odpowiedzią na potrzebę każdej organizacji, która dąży do zbudowania świadomego i spójnego wizerunku swoich zespołów.

Celem programu jest wsparcie pracowników w kształtowaniu marki osobistej, w promocji ich samych oraz firmy, a tym samym w budowaniu długofalowych relacji z dotychczasowymi klientami i dotarciu do nowych klientów. W interesie firmy jest tak że to, by wartości i cele pracownika były zbieżne z wartościami i celami firmy oraz by aktywności podejmowane przez pracownika (np. w Internecie) nie narażały na szwank reputacji firmy.

Holistyczne podejście do wizerunku pracownika jako ambasadora marki firmy obejmuje pracę w czterech obszarach:

Executive coaching
Wzmocnienie kadry na drodze do zbudowa nia silnej marki w oparciu o standardy firmy, towarzyszenie w procesie zmiany, otwieranie nowych przestrzeni i uwolnienie potencjału.

Business portfolio
Stworzenie profesjonalnego portfolio biznesowego pracownika, które stanowi bazę wizerunkową w social media.

Corporate dresse code
Zbadanie wewnętrznych przekonań o ubiorze, wzmacnia my świadomość swojej sylwetki, zbudowanie komunikacji w postaci spójnych stylizacji, psychologii koloru, przełamanie barier w budowaniu silnego przekazu o sobie.

Expert communication
Sztuka stworzenia wartościowego profilu w social media, wskazanie trendów w budowaniu wiarygodnego wizerunku w mediach.

Formuła programu jako benefitu pracowniczego to doskonałe narzędzie w zarządzaniu i motywowaniu do rozwoju talentów organizacji.

BRAND ACADEMY prowokuje organizację do odpowiedzi na pytanie:
Jaki jest plan rozwoju marki osobistej kadry zarządzającej, pracowników działów sprzedaży, back office będących w bezpośredniej relacji z klientem zewnętrznym?

Zapraszamy wszystkie świadome organizacje w podróż do silnej marki sukcesu.
www.brandacademy.pl | e: join@brandacademy.pl