Facebook Linkedin Google Plus Twitter Odwiedz nas na Facebooku

Rekrutuj z nami w Europie »

Polish

Biznes i Technologie w Warszawie

Dynamiczny rozwój rynku, powoduje, że współczesne przedsiębiorstwa muszą spełniać różnorodne, zmieniające się oczekiwania swoich klientów. Sprawna organizacja wewnątrz firmy, uporządkowane dokumenty i procesy, dobrze zorganizowana komunikacja i obsługa klienta, a także niezawodna infrastruktura - to klucz do osiągnięcia sukcesu.

Podczas konferencji głos zabiorą m.in.:

Rafał Gołębiowski - Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Maciej Godyń - Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
Grzegorz Cenkier - Poczta Polska S.A.
Romuald Krasowski - II Oddział ZUS w Warszawie
 
Patronat Honorowy:
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

Partner technologiczny: SMSAPI

Wsparcie merytoryczne: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.


Tematyka konferencji:

 I. Sesja - infrastruktura i bezpieczeństwo IT

    - infrastruktura oraz wyposażenie serwerowni i Data Center

    - bezpieczeństwo sieci, systemów, aplikacji

    - systemy zasilania awaryjnego, klimatyzacji

    - bezpieczeństwo danych i zasobów

   - bezpieczeństwo fizyczne - monitoring i identyfikacja

    - strategia biznesowa i skuteczna metoda działania

    - wirtualizacja, cloud computing

II. Sesja - wsparcie strategii i zarządzania - narzędzia zarządcze i analityczne

    - BPM

    - zarządzanie projektami

    - diagnoza i planowanie, BI, controlling

    - analityka biznesowa i predyktywna, Big Data

III. Sesja - platformy, systemy, aplikacje

    - ERP
    - CRM

    - HRMS, zarządzanie wiedzą i pracą grupową, systemy kadrowo-księgowe

   - obieg dokumentów, zarządzanie, przechowywanie i archiwizacja

    - zunifikowana komunikacja

    - technologie mobilne dla biznesu

    - systemy specjalistyczne, dedykowane branżom

 
>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<
 
Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:
 

Kadrę kierowniczą przedsiębiorstw i instytucji:
- członków zarządu, osoby decydujące o sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa,
- osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii działania organizacji,
- osoby odpowiedzialne za rozwój i innowacje / osoby decydujące o doborze rozwiązań i technologii oraz zakup i wdrażanie
- kadrę odpowiedzialną za optymalizację procesów biznesowych, analitykę biznesową
- kadrę zarządzającą działami: HR, logistyki, finansowymi
- osoby odpowiedzialne za zarządzanie przepływem informacji, zarządzanie wiedzą
- dyrektorów / kierowników działów IT,
- administratorów systemów informatycznych, administratorów sieci, administratorów bezpieczeństwa
- osoby odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo

http://successpoint.pl/zarzadzanie-kryzysowe-2017-1 - zarejestruj-się

 
>>REJESTRACJA<<
 
 
Zapraszam do kontaktu:
Agnieszka Zając
Koordynator Projektu
tel. +48 725 792 690
e-mail:agnieszka.zajac@successpoint