Typy osobowości kandydata czyli poznaj siebie i nie daj się zaskoczyć.

Sposób klasyfikowania osobowości według najbardziej widocznych cech oparty jest na teorii osobowości Carla Gustava Junga, na podstawie której opracowano metodę ułatwiającą określenie typu psychologicznego.

Zastosowanie znajduje w uzyskiwaniu samowiedzy, a w szczególności w:- zarządzaniu zespołem
– coachingu
– rozwoju osobistym
– doradztwie zawodowym i personalnym

Typ psychologiczny wyodrębniono na podstawie założenia, że ludzie posiadają określone preferencje (skłonności), które badamy w zakresie:

– pobudzania (ekstrawersja i introwersja) – jak i skąd czerpiesz energię?– uwagi (zmysły i intuicja) – na co zwracasz uwagę, zbierając informacje?


– decydowania (myślenie i odczuwanie) – jakiej używasz metody, podejmując decyzję?- życiowości (racjonalizm i percepcjonizm) – jaki przyjąłeś model życia?

U każdego człowieka występują wszystkie osiem preferencji, ale cztery z nich przejawiają się w sposób bardziej naturalny. Okoliczności mogą wymusić zmianę preferencji.

Jest 16 typów osobowościowych, które bardzo trafnie określają złożoną osobowość człowieka, dzięki czemu można lepiej poznać siebie, a także zrozumieć złożone zależności osób funkcjonujących w zespole.  Badanie pozwala określić również: preferencje zawodowe, styl komunikowania się, sposób radzenia sobie ze stresem, co motywuje do pracy, czy w końcu sposób zarządzania zespołem.

Wiedza, wykształcenie oraz odpowiednio wysoka inteligencja często nie wystarcza w odniesieniu sukcesu w określonym zawodzie. Potrzeba czegoś więcej. Co decyduje o tym, że jedni odnoszą nieprzeciętne sukcesy zawodowe, natomiast inni nie potrafią wybić się ponad pewien pułap? Odpowiedź tkwi w osobowości.

Na rozmowach kwalifikacyjnych rekrutujący zwracają na nią baczną uwagę. Proszą o wykonanie szeregu testów, które mają na celu wykrycie osobowości kandydata, a tym samym odgadnięcie ich predyspozycji zawodowych, gdyż chcą współpracować już nie tylko z dobrymi specjalistami, ale poszukują najlepszych.


J.L. Holland rozróżnia różne typy charakteru, z których każdy odznacza się specyficznym temperamentem:
Realistyczny

Posiadacz realistycznego typu charakteru odznacza się nieśmiałością, praktycznością oraz rzetelnością. Jest bardzo wytrwały, zrównoważony oraz ugodowy.

Ten typ preferuje aktywność fizyczną oraz pracę na świeżym powietrzu, a najważniejsze dla niego są posiadane umiejętności. Nieobce są mu zdolności manualne, praca z wszelkimi urządzeniami, roślinami i zwierzętami.

Obszary zawodowe, w których spełni się typ realistyczny to m.in. rolnictwo, leśnictwo, architektura, mechanika oraz policja.
Badawczy

To człowiek dociekliwy, analityczny, niezależny oraz oryginalny.

Człowiek o osobowości badawczej charakteryzuje się wyostrzonym zmysłem obserwacji. Oprócz tego ten typ osobowości odznacza się skłonnościami do eksploracji, analiz, diagnostyki oraz ocen. Przedkłada liczby nad ludzi i chętnie rozwiązuje problemy.

Posiadający badawczy charakter powinni spróbować swoich sił między innymi w dziedzinach takich jak biologia, matematyka, oceanologia, ekonomia, inżynieria, geologia i stomatologia.
Społeczny

Odznacza się życzliwością, wyrozumiałością oraz tolerancją. To osoba bardzo towarzyska i uspołeczniona.

Ceni sobie pracę z ludźmi, którym lubi pomagać. Odznacza się pędem do ciągłego zdobywania informacji oraz zdolnościami werbalnymi.

Człowiek odznaczający się społecznym typem osobowości ma szansę na odniesienie sukcesu w psychologii klinicznej, edukacji, służbie zagranicznej, pracy społecznej/socjalnej, urzędniczej.
Przedsiębiorczy

Człowiek przedsiębiorczy to taki, który jest władczy, ambitny, energiczny. Odznacza się pewnością siebie.

Najlepiej realizuje się podczas pracy z ludźmi, która skupiona jest na wywieraniu wpływu i przekonywaniu. Ten typ charakteru to urodzony przywódca, którego działanie nakierowane jest na osiągnięcie określonych celów – władzy lub zysku materialnego.

Jego obszary działania zawodowego to przede wszystkim dziennikarstwo, zarządzanie, prawo, handel, stosunki pracy, rzecznik prasowy.
Artystyczny

Typ artystyczny obdarzony jest niezwykłą wyobraźnią, jest nieuporządkowany i często poddaje się emocjom.

Odznacza się przede wszystkim zdolnościami artystycznymi oraz zamiłowaniem do szeroko pojętej estetyki. W swoim postępowaniu kieruje się intuicją. Lubi innowacje oraz nieokreślone sytuacje, które wymagają kreatywności, wyobraźni oraz wyrażania uczuć. Ten charakter nie lubi rutyny i uporządkowanych prac.

Obszary zawodowe, w których typ artystyczny ma szansę na powodzenie to sztuka, muzyka, dramaturgia, reklama, architektura wnętrz.
Konwencjonalny

Osoba, którą charakteryzuje konwencjonalny typ osobowości posiada takie cechy jak skuteczność, praktyczność, ugodowość. Odznacza się trzeźwym myśleniem, pozbawionym wyobraźni. Trudno się dostosowuje.

Preferuje sytuacje uporządkowane, które oparte są na powtarzalności oraz jasno sprecyzowanych regułach. Własne potrzeby podporządkowuje pod sprawę bądź przywódcę. Lubi pracować z danymi. Odznacza się zdolnościami urzędniczymi, numerycznymi oraz zamiłowaniem do szczegółów.

Rachunkowość, finanse, bibliotekarstwo, prace sekretarskie i urzędnicze, wojskowość to obszary zawodowego spełnienia dla typu konwencjonalnego.

Psychologia jednak nie potrafi zamknąć ludzkich osobowości w tych sześciu podstawowych typach. Czasem ludźmi kierują po równi cechy właściwe trzem skrajnym rodzajom. Mówi się wtedy o mieszanym typie osobowości, a jego posiadacze odznaczają się predyspozycjami do wykonywania kilku profesji.

Osobowość nie jest cechą nadrzędną, która decyduje o sukcesie w danym zawodzie. To tylko jedna ze składowych, które na niego wpływają. Pracodawcy nie interesuje to, jakim człowiekiem jest kandydat na konkretne stanowisko, a raczej działania, które podejmie on kierując się swoim charakterem.
Zródło: LinguaJob.pl

Pozostaw komentarz