Filologia i co dalej? Zaplanuj swoją przyszłość zawodową.

Studia filologiczne to nadal wysublimowana nisza dla fascynatów kunsztu języka i pełnych ambicji wytrwałych zapaleńców operowania słowem. Jak trudne i wymagające są studia filologiczne wiedzą jedynie Ci, którzy się na nie zdecydowali ale z miłości do języka nie ulegli pokusie dostosowania się do aktualnych trendów kształcenia i wybrali własną, niełatwą ale jakże fascynującą drogę. O możliwościach rozwoju kariery zawodowej dla filologów piszą specjaliści z portalu LinguaJob.pl.

Wysoko rozwinięte kompetencje językowe są dziś w cenie a znajomość nawet kilku języków stanowi wartość dodaną zwłaszcza na początku kariery zawodowej. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nie tylko zwiększa szansę na znalezienie pracy, ale również ma przełożenie na wysokość zarobków. Jak podają dane statystyczne Eurostatu osoba znająca trzy lub więcej języków, zarabia dwa razy więcej od osoby nie znającej żadnego. W bardzo wielu przypadkach znajomość języka obcego jest przekładana ponad posiadane doświadczenie zawodowe. Bierze się to z faktu, iż w niemalże każdym zawodzie można wyszkolić człowieka w stosunkowo krótkim czasie. Biegłe poznanie języka to już kwestia przynajmniej paru lat systematycznej pracy.

Polska to nie tylko miejsce inwestycji ogólnoświatowych korporacji wymagających w pracy znajomości najbardziej uniwersalnych języków (prócz angielskiego są to przede wszystkim francuski, włoski, hiszpański, niemiecki). W naszym kraju nie brak rodzimych przedsiębiorców z bogatymi planami ekspansji na rynki ościenne bądź nawet całkowicie egzotyczne. Najbardziej w cenie są języki skandynawskie, słowiańskie (szczególnie rosyjski), węgierski i chiński. Warto zwrócić uwagę, że znajomość języka rosyjskiego statystycznie wypada w Polsce bardzo dobrze, jednak znają go głównie osoby kończące karierę zawodową jako „pamiątkę” po poprzednim ustroju. Wśród ludzi młodych jego znajomość jest bardzo rzadka. Rosnąca rola Chin w światowej gospodarce zapewnia, że znajomość języka Państwa Środka może być świetną przepustką do kariery. Zwłaszcza jeśli połączymy ją z biegłą znajomością któregoś z popularnych języków – praca w największych światowych korporacjach stanie dla nas otworem.

Planowanie własnej kariery zawodowej i rozwoju osobistego jest dziś już koniecznością. Kiedy swoją przyszłość pozostawimy przypadkowi zabraknie siły, motywacji, świadomości i skuteczności działania. Studia filologiczne nie tylko poszerzają nasze horyzonty, uwrażliwiają na inne kultury, sposoby postrzegania świata ale też uczą pokory, wytrwałości i dystansu do własnego światopoglądu. Wykształcenie filologiczne, zdobywane w Polsce a uzupełniane poprzez liczne możliwości dokształcania w docelowym kraju jak stypendia Erasmus, praktyki, studia podyplomowe czy nawet praca sezonowa, gwarantuje wiedzę pedagogiczną i translatorską, które stanowią solidną podstawę do wyruszenia w świat zawodowy.


Możliwości odnalezienia swojej drogi zawodowej po zakończeniu studiów jest wiele. Użytkownicy naszego portalu LinguaJob.pl zaznaczyli aktualny trend biorąc udział w jednym z naszych sondaży. Największa liczba respondentów pragnie odnaleźć się w następujących sektorach:

 • Obsługa klienta
 • Tłumaczenia
 • HR
 • Uczelnia lub szkoły języków obcych
 • IT
 • Finanse
 • Kreacja artystyczna / PR /Marketing.


Nie zapomnijmy jednak, że wiedza lingwistyczna to nie wszystko aby odnaleźć się w realiach świata biznesu. Dobrze jest więc zastanowić się nad kierunkiem naszej kariery zawodowej, związanej z nauczaniem języka obcego, tłumaczeniami czy też wykorzystaniem znajomości języka w określonej dziedzinie biznesu już w trakcie studiów filologicznych. Warto zaangażować się w działalność dodatkową, określić swoje umiejętności i dokładny kierunek w którym chcemy się rozwijać, wybrać zajęcia dodatkowe, zapisać się na specjalistyczne kursy czy wreszcie zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w trakcie praktyk zawodowych. Na planowanie kariery zawodowej składa się kilka najważniejszych elementów:

 • dążenie do samowiedzy i oceny swoich mocnych i słabych stron,
 • wybranie kierunku rozwoju zawodowego i osobistego,
 • określenie, jaki typ kariery jest najlepszy dla konkretnej osoby,
 • planowanie i stawianie celów krótko i długo terminowych,
 • zdobywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy zawodowej,
 • nieustanne podnoszenie swoich kompetencji społecznych.


Prezentowane spojrzenie na karierę zawodową nie wynika z racjonalnej potrzeby panowania nad własnym życiem i przygotowaniem się na zmiany, które w trakcie kariery zawodowej mogą nas spotkać. To jedna strona medalu. Druga strona, to dążenie do sprzężenia swoich celów zawodowych i osobistych w taki sposób, aby czerpiąc zadowolenie z życia, realizować wszystkie swoje plany i aspiracje w sposób satysfakcjonujący. Wg Kopmeyer’a, żeby zdobyć w życiu wszystko to, czego pragniemy, musimy spełnić trzy proste warunki:

 • PIERWSZY: musimy wiedzieć – CO ROBIĆ? – znać cel;
 • DRUGI: musimy wiedzieć – KTÓRĄ DROGĘ WYBRAĆ? – znać ścieżki do realizacji celu;
 • TRZECI: JAK TO ZROBIĆ? – znać metody i techniki dojścia do celu.


Pamiętajmy jednak, że nawet najdokładniejsze zaplanowanie przyszłości nie spowoduje automatycznie osiągnięcia sukcesu. Istnieją jeszcze inne, konieczne warunki, które trzeba spełnić, aby zrealizować swoje cele. Należy posiadać silną motywację wewnętrzną, odporność na niepowodzenia, przejawiającą się w konsekwentnym realizowaniu założonych działań. Istotą udanej kariery jest także twórcze i odważne podejmowanie ryzyka, by osiągnąć wyznaczone cele zawodowe. Trzeba umieć przyjąć przydarzające się porażki, jako element każdej kariery, jako koszt podjętego planu, czy projektu.Grupa LinguaJob.pl, jako doradztwo personalne specjalizujące się we wsparciu procesów rekrutacyjnych dla różnych sektorów biznesu, bacznie obserwuje potrzeby rynku rekrutacyjnego i aktualne wymagania klientów, którzy dokładnie precyzują swoje potrzeby rekrutacyjne, skrupulatnie dobierają narzędzia weryfikacji kandydatów i ostrożnie wybierają przyszłych pracowników. Sektorami, w których zawsze odnajdzie się filolog-humanista są : edukacja i szkolnictwo, usługi tłumaczeniowe, nauczanie języków obcych, mocno rozwijający się sektor obsługi outsourcingu językowego Multilingual Contact Center zatrudniający w 2010 ponad kilkadziesiąt tysięcy lingwistów z całej Polski, ponadto sektory IT, Finance& Banking, medyczny, budowlany czy turystyczny.


Przed każdym, kto podejmie trud racjonalnego wyboru swojej ścieżki rozwoju zawodowego, czeka wiele pracy, wyrzeczeń, ale i zadowolenia z siebie i sukcesów. Czy warto podjąć ten trud? W dobie niemalże wykładniczego przyrostu wiedzy, konieczności ustawicznego uczenia się, jedyną odpowiedzią na to pytanie jest: TAK. W czasach, w których świat wymaga od nas wysokich kompetencji, miejsce filologa wydaje się być zagwarantowane ale oczekiwania i rozwój rynku pracy mogą wymagać większej elastyczności czy nawet poszerzenia tego profilu zawodowego – warto zastanowić się nad tym jak najszybciej.
Źródło : LinguaJob.pl
Agnieszka Musiał-Terlecka, Recruitment Manager

Grupa LinguaJob.pl: portal pracy dla specjalistów językowych, aktualności rynku pracy, doradztwo personalne dla rekrutacji o profilu językowym, Biznesowe Centrum Tłumaczeń, szkolenia językowe dla biznesu. Language Jobs & Language Talent Recruitment
email: office@linguajob.pl :: kontakt: +48 602 744 310 : www.linguajob.pl

Pozostaw komentarz