Jakie kompetencje wspierają pracę hybrydową?

Trendem drugiej połowy w 2023 w procesach HR jest stabilizacja wdrażanych zmian w model pracy zdalnej, która przyspieszyła procesy HR w organizacjach. Jesteśmy uczestnikami ewolucji potrzeb klienta zewnętrznego. Dostosowujemy elastycznie narzędzia digital, procesy zarządzania komunikacją wewnętrzną i dywersyfikacją kanałów dotarcia do klienta zewnętrznego. Firmy, które w czasie pandemii w miarę szybko przystosowały się do zmian w swojej działalności, koncentrują całą uwagę na przekwalifikowaniu swoich pracowników w kierunku kompetencji pracy hybrydowej. Nowym wyzwaniem jest przygotowanie nowych, hybrydowych środowisk pracy z powszechnym podnoszeniem kwalifikacji i czerpaniem korzyści z długoterminowej odporności, elastyczności i rozwoju biznesowego.


Świadome organizacje widzą konieczność przemodelowania modelu kompetencyjnego zwłaszcza dla działów sprzedaży, back office i castomer service.
Jak zatem nauczyć zespoły zwinności w uważnym sądowaniu potrzeb klienta w środowisku hybrydowym. Jak budować wartością i wyjątkową relację, w której często wyzwaniem są nowe ryzyka rynku. Jak realizować cele nie powielając schematów rozwiązań z relacji remote?

Prawdziwym fenomenem kompetencji jest jej behawioryzm. O ile łatwiej zmierzyć się z nieprzewidywanymi wyzwaniami i dostosować się do zmiennej sytuacji, mając dokładne zwymiarowane postawy, cechy, zachowania, które wspierają zespoły w złożonym i skondensowanym kontakcie z klientem. Jednym z filarów hybrydowych modeli kompetencyjnych jest odwaga, która zdecydowanie otwiera różne perspektywy postrzegania potrzeb klienta, wpiera upór w poszukiwaniu nowych, niestandardowych rozwiązań, pobudza ciekawość działania i daje przestrzeń na prototypowanie nowych opcji budowania wyjątkowej relacji z klientem.

Organizacje dziś dostrzegły ogromną rolę przedsiębiorczości, która holistycznie ujmuje nie tylko wizję realizacji celu przez organizacje, ale empatycznie rozpoznaje potrzeby otoczenia biznesowego klientów, pogłębia diagnozę potrzeb ujmując ryzyka rynku i staje się prawdziwym partnerem biznesowym.

Hybrydowe modele kompetencyjne opierają zachowania na kluczowym aspekcie postaw i standardów tkanki relacji hybrydowej jaką jest inteligencja emocjonalna. Działy sprzedaży rozwijają swoje kompetencje odzwierciedlania i aktywnego pogłębiania relacji z klientem, która dziś wymaga dużego wyczucia i empatycznego przewidywania ryzyk. Doskonale radzą sobie te organizacje, które uczą swoje zespoły jak budować pełny zaufania otwarty dialog z klientem.

Kompetencja w zespołach hybrydowych staje się dziś narzędziem o wyjątkowej sile. Warto zbadać jej skuteczność i zaplanować jej rozwój w kontekście pewnych zmian, jakie stoją przed organizacjami w 2022 roku.


 Autor:Agnieszka Musiał-Terlecka
Grupa LinguaJob.pl

Pozostaw komentarz