Facebook Linkedin Google Plus Twitter Odwiedz nas na Facebooku
Polish

Rekrutuj z nami w Europie »

Menu

Pracowniczy Savoir-vivre

Etykieta rozumiana jest jako katalog wskazówek, nakreślających zasady panujące w relacjach międzyludzkich.

W dzisiejszym zunifikowanym świecie, gdzie płeć i wiek nie determinują roli w społeczeństwie, etykieta nabrała nowego znaczenia i nie stanowi reliktu przeszłości, o którym warto zapomnieć. Wręcz przeciwnie! Organizacja, ceniąca dobrostan swoich pracowników a w tym ich wartości osobiste, wyznacza katalog postaw, zachowań, oczekiwanych reakcji a nawet wewnętrzne procedury, wg których relacje i koegzystowanie w firmie staje się przyjazne, bezpieczne i transparentne.

Coraz częściej pojawiają się głosy, że etykieta jest seksistowska i niesprawiedliwa. Co wybrać : kierowanie się hierarchią w organizacji czy też przyjętymi normami społecznymi?

Na co dzień w firmie kłania się osoba niższa rangą, mężczyzna kobiecie, podwładny przełożonemu, młodszy starszemu. Ale w biurze po prostu wita się ten, kto wchodzi, niezależnie od wieku czy płci. Forma powitania jest uzależniona od hierarchii. To przełożony decyduje, czy poda rękę na powitanie podwładnemu tak jak kobieta decyduje czy odpowie takim gestem na powitanie kolegi.

W przypadku protokołu dyplomatycznego, zasady te są sztywne i warto o nich pamiętać. Tu decyduje hierarchia służbowa, natomiast jeśli ona nie występuje, wówczas decyduje wiek i płeć, podobnie jak w relacjach towarzyskich.

Kluczowym jest jednak rozsądek i wzajemny szacunek. To na nim budujmy relacje i zasady etykiety wewnątrz korporacji.

Agnieszka Musiał-Terlecka Executive
Coach Ekspert HR
join@brandacademy.pl