Facebook Linkedin
Polish

Rekrutuj z nami w Europie »

Menu

Planning zawodowy- określ cele swojej kariery.

Nastały czasy, w których każdy musi działać samodzielnie i samoświadomie, niezależnie od wszelkich nacisków z poza nas. Nie ma innej drogi, która mogłaby prowadzić do indywidualnie pojętego sukcesu, jak realizowanie własnych planów, ambicji, marzeń. Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy człowiek ochoczo realizował wizję życia, podsuniętą przez rodziców, nauczycieli, czy włodarzy państwa. Dzisiaj nie ma już prostej recepty na osiągnięcie sukcesu i zadowolenia z własnego życia osobistego i zawodowego. Szkoła, rodzina, górnolotne idee straciły swoją moc wpływu, na rzecz grup rówieśniczych i mediów, ale przede wszystkim wzrosła rola indywidualizmu. Dla jednych to sytuacja wzbudzająca motywację i chęć do pracy, dla innych paraliżujący niepokój przed wzięciem odpowiedzialności za swoją przyszłość.

Planowanie własnej kariery zawodowej i rozwoju osobistego jest dziś już koniecznością. Kiedy swoją przyszłość pozostawimy przypadkowi zabraknie siły, motywacji, świadomości i skuteczności działania.

Na planowanie kariery zawodowej składa się kilka najważniejszych elementów.

  • dążenie do samowiedzy i oceny swoich mocnych i słabych stron,
  • wybranie kierunku rozwoju zawodowego i osobistego,
  • określenie, jaki typ kariery jest najlepszy dla konkretnej osoby,
  • planowanie i stawianie celów krótko i długo terminowych,
  • zdobywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy zawodowej,
  • nieustanne podnoszenie swoich kompetencji społecznych.

Prezentowane spojrzenie na karierę zawodową nie ma nic wspólnego z wyścigiem szczurów. Wynika raczej z racjonalnej potrzeby panowania nad własnym życiem i przygotowaniem się na zmiany, które w trakcie kariery zawodowej mogą nas spotkać. To jedna strona medalu. Druga strona, to dążenie do sprzężenia swoich celów zawodowych i osobistych w taki sposób, aby czerpiąc zadowolenie z życia, realizować wszystkie swoje plany i aspiracje w sposób satysfakcjonujący Wg Kopmeyer'a, żeby zdobyć w życiu wszystko to, czego pragniemy, musimy spełnić trzy proste warunki:

  • PIERWSZY: musimy wiedzieć - CO ROBIĆ? - znać cel;

  • DRUGI:  musimy wiedzieć - KTÓRĄ DROGĘ WYBRAĆ? - znać ścieżki do realizacji celu;

  • TRZECI: JAK TO ZROBIĆ? - znać metody i techniki dojścia do cel.;


Nawet najdokładniejsze określenie, zaplanowanie przyszłości nie spowoduje automatycznie osiągnięcia sukcesu. Istnieją jeszcze inne, konieczne warunki, które trzeba spełnić, aby zrealizować swoje cele. Należy posiadać silną motywację wewnętrzną, odporność na niepowodzenia, przejawiającą się w konsekwentnym realizowaniu założonych działań. Istotą udanej kariery jest także twórcze i odważne podejmowanie ryzyka, by osiągnąć wyznaczone cele zawodowe. Trzeba umieć przyjąć przydarzające się porażki, jako element każdej kariery, jako koszt podjętego planu, czy projektu.

Przed każdym, kto podejmie trud racjonalnego wyboru swojej ścieżki rozwoju zawodowego, czeka wiele pracy, wyrzeczeń, ale i zadowolenia z siebie i sukcesów. Czy warto podjąć ten trud? W dobie niemalże wykładniczego przyrostu wiedzy, konieczności ustawicznego uczenia się, jedyną odpowiedzią na to pytanie jest: TAK. W czasach, w których najpewniejszą rzeczą, którą ma nam świat do zaoferowania, jest zmiana, warto zastanowić się nad tym jak najszybciej.

Zródło: LinguaJob.pl