Facebook Linkedin Google Plus Twitter Odwiedz nas na Facebooku

Rekrutuj z nami w Europie »

Polish

Minol ZENNER

Praca u NAJLEPSZYCH

Specjalisty ds. Administracyjnych z językiem niemieckim | Minol ZENNER

O firmie Minol ZENNER
Minol ZENNER Sp. z o.o. jest jedną z wiodących firm na świecie w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń pomiarowych takich jak: podzielniki kosztów, wodomierze i liczniki ciepła. Specjalizuje się w rozliczaniu kosztów centralnego ogrzewania i wody w oparciu o indywidualne zużycie. Naszymi Klientami są w szczególności spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz developerzy.

Do naszej centrali w Łodzi poszukujemy :
Specjalisty ds. Administracyjnych
z językiem niemieckim
branża: Instalacja/Utrzymanie/Serwis
język obcy: niemiecki
region: łódzkie
miejsce pracy: Łódz
Opis stanowiska:
 • bieżąca organizacja i koordynacja pracy biura,
 • aktywny udział w doskonaleniu obecnych oraz przejmowaniu nowych procesów,
 • kontakt i podpisywanie umów z zewnętrznymi usługodawcami,
 • zarządzanie firmową flotą pojazdów oraz urządzeniami elektronicznymi (telefony, laptopy),
 • zarządzanie i organizacja stanowiskami pracy,
 • zarządzanie pomieszczeniami (sale konferencyjne oraz biura lokalne),
 • organizowanie wewnętrznych szkoleń dla pracowników,
 • zarządzanie kontami pocztowymi,
 • nadzór nad estetycznym wyglądem biura,
 • organizacja i obsługa spotkań biznesowych,
 • opieka nad sprawami technicznymi budynku,
 • zarządzanie miejscami parkingowymi,
 • ścisła współpraca z działem personalnym.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość języka niemieckiego
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office (Outlook i Excel),
 • otwartość na współpracę z innymi pracownikami,
 • umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy oraz ustalania priorytetów,
 • sumienność i staranność w wykonywaniu zleconych zadań,
 • znajomość zagadnień księgowych będzie dodatkowym atutem,
 • rozpoczęcie pracy od zaraz.
Oferujemy:
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • umowę o pracę na czas nieokreślony  (po trzymiesięcznym okresie próbnym),
 • elastyczny czas pracy (rozpoczęcie pracy 6:30 – 8:30),
 • przyjazne otoczenie pracy oraz kulturę wzajemnego wsparcia,
 • kartę Multisportu,
 • pracę w budynku  dobrze skomunikowanym z resztą miasta,
 • fundusz socjalny,
 • imprezy i spotkania integracyjne dla wszystkich Pracowników,
 • pakiet szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać  na adres:

Minol ZENNER Sp. z o.o., www.minol-zenner.pl

ul. Limanowskiego 179, 91-340 Łódź

lub na adres e-mail: w.stein@minol-zenner.pl;

 

Dodatkowo prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Minol Zenner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach proszę o zamieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Minol Zenner sp. z o.o. danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: info@minol-zenner.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Minol Zenner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Limanowskiego 179. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i b ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych  2016/679 w zw. z art. 22(1) Kodeksu pracy. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem - prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od dnia otrzymania Państwa aplikacji.

 
logo
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi Kandydatami. Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych przez Grupa LinguaJob z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa; adres e-mail: kandydat@linguajob.pl. oraz Zaufanych Partnerów Administratora w celach związanych z administrowaniem i działalnością serwisu internetowego LinguaJob.pl oraz procesu rekrutacji"

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa LinguaJob z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa kandydat@linguajob.pl . Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.)”.

Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych znajdują się stopce serwisu (Polityka prywatności).
drukuj