Facebook Linkedin Google Plus Twitter Odwiedz nas na Facebooku

Rekrutuj z nami w Europie »

Polish

A&J Partners

Praca u NAJLEPSZYCH

Pracownik biurowy JĘZYK RUMUŃSKI Lucrător birou cu LIMBA ROMÂNĂ - ANGAJARE IMEDIATĂ! | A&J Partners

O firmie
A&J Partners rozwija się na rynku od ponad 12 lat i jest wiodącą firmą w zapewnianiu pracy opiekunkom i opiekunom osób starszych w Niemczech, a także w pośrednictwie pracy. Firma posiada laur „Rekomendowany Pracodawca” i tworzona jest przez zespół zaangażowanych oraz pomocnych osób. Kadra pracownicza to m.in. koordynatorzy, rekruterzy, a także kadrowe i prawne wsparcie zatrudnianych przez A&J Partners pracowników.

A&J Partners este prezent pe piață de peste 12 ani fiind lider în oferte de muncă pentru cei care se ocupă de îngrijirea persoanelor vârstnice în Germania, este de asemenea lider în plasarea forței de muncă. Societatea a primit distincția „Angajatorul recomandat”, fiind creată de către o echipă implicată și dornică de a ajuta. Personalul este compus de coordonatori, recrutori, iar persoanele angajate de către A&J Partners pot beneficia de un sprijin juridic și din domeniul resurse umane.Având în vedere dezvoltarea continuă a firmei, căutăm la biroul din Bytom (POLONIA) un angajat pe postul de:
Pracownik biurowy
JĘZYK RUMUŃSKI

Lucrător birou cu LIMBA ROMÂNĂ - ANGAJARE IMEDIATĂ!
nr ref.: AJP/174/082817/BR21
branża: Administracja biurowa
język obcy: rumuński
region: śląskie
miejsce pracy: centrum Bytomia
Opis stanowiska:
 • Kontakt telefoniczny i mailowy w języku rumuńskim – to nie jest sprzedaż tylko obsługa Klienta. Contact telefonic și prin e-mail în limba română, nu este vorba de vânzări ci de serviciu clienți.

 • Pozyskiwanie kandydatów do pracy zgodnych z poszukiwanym profilem. Căutarea candidaților pentru muncă conform profilul cerut.

 • Prace administracyjne i wsparcie bieżącej pracy biura. Munci administrative și sprijinirea activității zilnice de birou.

Wymagania:
 • Bardzo dobra znajomość języka rumuńskiego. Limba română la un nivel avansat.

 • Doświadczenie w obsłudze klienta będzie dodatkowym atutem. Experiența în domeniul serviciu clienți constituie un atu.

 • Mile widziana znajomość języka niemieckiego. Bine văzută cunoșterea limbii germane.

 • Chęć podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i językowych. Dorința îmbunătățirii calificarii profesionale și lingvistice.

 • Zaangażowanie i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań. Angajament și exactitate în realizarea sarcinilor.

 • Praktyczna znajomość narzędzi MS Office. Cunoșterea practică a pachetului MS Office.

Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i terminową wypłatę. Salariu atractiv și plata la termen.

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Angajare stabilă cu contrct de muncă.

 • Dofinansowanie do miejsca parkingowego w lokalizacji blisko siedziby firmy. O contribuție la finanțare pentru locul de parcare aproape de sediul firmei.

 • Możliwość codziennej pracy z językiem obcym i szlifowanie swoich umiejętności. Posibilitatea unei munci zilnice cu limba străină și perfecționarea cunoștințelor.

 • Pomoc w relokacji dla osób z poza okolicy miasta Bytom. Ajutor pentru relocare pentru persoanele care nu locuiesc în apropierea localității Bytom Polonia.

 • Udział w wydarzeniach firmowych. Participarea la evenimentele de firma.

 • Pracę biurową od poniedziałku do piątku. Muncă de birou de luni pană vineri.

W temacie lub treści wiadomości należy koniecznie wpisać numer ogłoszenia, czyli: AJP/174/082817/BR21Aplikacje prosimy wysyłać wraz z poniższą klauzulą na adres: rekrutacja@ajpartners.pl

Dziękujemy za każde nadesłane zgłoszenie :)
 

În subiectul sau în conținutul mesajului este obligatoriu să apară numărul anunțului, adică: AJP/174/082817/BR21. 

Aplicația trebuie să conțină clauza de mai jos, și trimisă la adresa: rekrutacja@ajpartners.pl

Mulțumim pentru fiecare aplicație trimisă :)

 

Clauză: Sunt de acord cu prelucrarea de către A&J Partners sp. z o.o a datelor mele personale cuprinse în oferta de muncă  care sunt necesare pentru desfăşurarea procesului de recrutare în conformitate cu Legea din data de 29.08.1997 privind protecţia datelor cu caracter personal (M.O. 2002 Nr .101 poz. 926 cu modificările ulterioare).

logo
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, nr133,poz 883)"
drukuj